Stockholm Business Region Development

SBRD_logo

Stockholm Business Region är regionens marknadsförings- och näringslivsbolag som ägs av Stockholms stad. Det samverkar med 51 andra kommuner för att marknadsföra Stockholmsregionen internationellt. Stockholm Business Region Development är ett dotterbolag till SBR.

Näringslivsservice

Stockholm Business Region Development erbjuder företag som vill växa och etablera sig i Stockholm kvalificerad och kostnadsfri service. Vi hjälper företag att hitta lokaler, mark, tillstånd, nätverk, arbetskraft och andra viktiga etableringsförutsättningar. Vi bistår också företag med kontakter till berörda myndigheter och erbjuder kunskap om vart innovatörer kan vända sig för råd och stöd att förverkliga sina affärsidéer.

Stockholm Business Region Development arbetar med att bygga upp kontakter med företagen i Stockholm för att snabbt kunna hjälpa till om problem uppstår.

Näringslivsutveckling

Stockholm Business Region Development verkar, tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer, för att utveckla Stockholm som företagsplats. Det handlar om att förbättra allt från allmänna förutsättningar såsom trafik, parkering, renhållning och lokalförsörjning till mer branschspecifika utvecklingsfrågor såsom utbildning, regelverk och marknadsföring.

Investeringsfrämjande

Stockholm Business Region Development verkar för att öka antalet utländska företagsetableringar i Stockholmsregionen. Vi erbjuder potentiella investerare information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid deras sida från idé till etableringsbeslut.