Plimsoll

Plimsoll logo

Fartyg kan sjunka om de överlastas. Därför har alla lastfartyg en vattenlinjemarkering, en s.k. Plimsollinje. Min tanke är att människor, djur och natur också behöver en sådan. Jag vill väcka engagemang via föreläsningar, utställningar och seminarier om vattnets och miljöns betydelse. Vatten är liv och förutsättningen för allt liv.

Stina Axelsson, Plimsoll