ART.27

ART.27 initierar, producerar och driver större internationella projekt inom konst och miljö i samarbete med näringslivet i ett globalt sammanhang.

Namnet ART.27 härrör från artikel 27 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, njuta av konst, bli delaktig i vetenskapens framsteg, har rätt till skydd för intressen som härrör från vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket hon är upphovsman.