Partners & Sponsorer

Till utställningen Water Expo Stockholm bidrar ett antal svenska och internationella institutioner och forskargrupper. Dessa samarbetspartners bygger med hjälp av sin kunskap, forskning och kompetens egna mikroutställningar i utställningen under kortare eller längre tid. Bakom projektet Water Expo Stockholm står även ett antal företag med en stor kunskapsbredd, och tanken är att projektet ska bidra till att stärka exporten av svensk miljöteknik.

Detta är våra partners och sponsorer: 

  • ART.27 - ART.27 initierar, producerar och driver större internationella projekt inom konst och miljö i samarbete med näringslivet i ett globalt sammanhang. Namnet ART.27 härrör från artikel 27 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: envar har rätt att fritt taga del i … Fortsätt läsa
  • Haga Ocean - Haga Ocean är ett av nordens största akvarier. Vi utvecklar och bygger vattenprojekt, från offentliga utställningar till miljöprojekt inom området vatten.
  • IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och … Fortsätt läsa
  • Plimsoll - Fartyg kan sjunka om de överlastas. Därför har alla lastfartyg en vattenlinjemarkering, en s.k. Plimsollinje. Min tanke är att människor, djur och natur också behöver en sådan. Jag vill väcka engagemang via föreläsningar, utställningar och seminarier om vattnets och miljöns … Fortsätt läsa
  • Stockholm Business Region Development - Stockholm Business Region är regionens marknadsförings- och näringslivsbolag som ägs av Stockholms stad. Det samverkar med 51 andra kommuner för att marknadsföra Stockholmsregionen internationellt. Stockholm Business Region Development är ett dotterbolag till SBR. Näringslivsservice Stockholm Business Region Development erbjuder företag … Fortsätt läsa