Om utställningen

Mål: Hållbar vattenanvändning

Vi vill skapa en kraftfull permanent vattenutställning som väcker förundran och som ökar medvetenheten om vattenfrågor med hjälp av olika tematiska upplägg. Utställningen ska ge en självklar plats för kreativitet, inspiration och problemlösningar. Inriktningen är mot miljöteknik, forskning / tvärvetenskaplig forskning och innovationer, men syftet är också att främja ökad export av svensk miljöteknik samt skapa nya arbetstillfällen.

Utställningen ska innehålla is/vatten-konst samt vattenlek, allt för att fånga en bred publik. Innovationsföretag och organisationer både från Sverige och utlandet ska ges plats att visa resultatet av sin verksamhet och forskning.

exhibition

Vatten och barn

Källor till information:

Utställningen hämtar information från ett antal medverkande institut och myndigheter i Sverige och utlandet för att förmedla en aktuell och professionell bild av vattenfrågor. På WATER Expo finns både permanenta och tillfälliga utställningar som berör vatten ur en mängd olika perspektiv, och som innehåller de senaste innovationerna från stora och små företag verksamma inom vattenområdet.

Vi arbetar med symboler och mätetal som är enkla att förstå, komma ihåg och relatera till. Ljudbilden och ljuset i kombination med vatten och is är viktiga komponenter som bygger upplevelser. Simulatorer används också i utställningen, i syfte att förflytta besökaren till spännande platser under vattenytan.

Centralt placerad i utställningen finns en publik ledningscentral som sekundsnabbt visar världens vattensituation i realtid på stora bildskärmar. Fokus ligger på platser runt om i världen där viktiga vattenhändelser just nu utspelar sig. Till denna ledningscentral inbjuds skolklasser både från Sverige och utlandet för att presentera egenutvecklade vattenprojekt.

slussen